Aktuelt

Åpent verksted om nettleie

Med energimeldingen før sommeren kom forskriftsendringen om innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet. Hvordan nettleien utformes påvirker den storstilte elektrifiseringen og omstillingen vi er ovenfor.

25. august holdt prosjektet et åpent verksted for å diskutere tematikken. Hvordan kan tariffering legge til rette for systemsmart energibruk? Hvordan bør nettselskapene bruke handlingsrommet i utformingen slik at de incentiverer både energieffektivisering og lokal fornybarproduksjon? Samtidig sikre at næringskunder belønnes for å bruke "riktige" energibærere og frigjøre plass i kraftnettet når det trengs?

Programmet var som følger

- Velkommen og kort presentasjon av prosjektet v/ZERO

- Glitremodellen v/ Espen Lundberg Pedersen, kundesjef i Glitre Energi Nett

- Nettleiens påvirkning på ENØK-tiltak, lokal energiproduksjon og lagringsløsninger v/Andreas Aamodt, fagsjef næringspolitikk i Nelfo

- Gruppediskusjon

- Kaffepause

- Økt kraftbehov nødvendiggjør energifleksibilitet v/Cato Kjølstad, leder myndighetskontakt i Fortum Oslo Varme

- Hvordan vi kan bruke tariffer for å maksimere nytten i nettet v/Jan Bråten spesialrådgiver i Statnett

- Gruppediskusjon

- Oppsummering og avrunding

Du kan laste ned presentasjonene fra møtet under.