Aktuelt

Energieffektivisering og lokal energiproduksjon kan frigjøre kapasitet i strømnettet

Foto av lillitve, iStock

Asplan Viak har på oppdrag for prosjektet for systemsmart energibruk gjort en energianalyse i kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, for å se på hvordan energieffektivisering og lokal energiproduksjon kan dempe presset på strømnettet.

– Vi har sett på hva vi kan gjøre lokalt for å lette presset på strømnettet, forteller prosjektleder Randi Kalskin Ramstad i Asplan Viak.

Strømnettet i Norge har verken ledig kapasitet til å elektrifisere industrien vi allerede har, eller til å etablere ny industri- og næringsvirksomhet. Elvia har meldt at det er fullt i strømnettet på Østlandet minst frem til 2030 . Det er alvorlig for næringsutviklingen og for norske arbeidsplasser. Industri i Nedre Glomma får ikke mer kapasitet slik at de kan kutte sine utslipp.

– Siden bygningsmassen i Norge består av mange småhus og eneboliger, bør vi rette tiltakene dit for at det skal monne. Vi har beregnet effekten av å etterisolere hus, skifte ut gamle vinduer, bruke mer bergvarme, fjernvarme og solceller for å få ned behovet for strøm fra strømnettet, forteller Ramstad.

Et realistisk, men ambisiøst scenario mot 2030 viser at vi kan frigjøre 117 MW strøm fra strømnettet i topplasttimen (makseffekt). I løpet av ett år vil vi spare strøm fra strømnettet tilsvarende 446 GWh. Dette scenarioet er i tråd med regjeringens handlingsplan for energieffektivisering der fokuset er å spare strøm, og spesielt på kalde vinterdager. Scenarioet legger til grunn mer oppgradering av bygningsmassen og utbredelse av lokale energiløsninger, spesielt til offentlige bygg. Videre er scenarioet er i tråd med forventede økte krav til forbedret energikarakter, spesielt for næringsbygg.

Figur 1. Frigjort kapasitet (makseffekt) i strømnettet i prosent i den kaldeste vintertimen for ulike tiltak.

– Gjennom denne analysen får vi mer innsikt i hvilke tiltak som kan frigjøre kapasitet i strømnettet. Noen tiltak kan både bidra med mer energi over året, mens andre har mest effekt når behovet er størst, altså topplasttimen. Tiltak som gir varig effektreduksjon kan muliggjøre raskere elektrifisering til tross for at det meldes om fulle nett i dag, sier Tone Svendsen Endal, fungerende fagansvarlig i ZERO.

Se Asplan Viak sin kartløsning og dykk ned i resultatene her.