Aktuelt

Effektbalansen blir strammere mot 2030

Foto: Arne T. Hamarsland/NVE

En ny rapport fra NVE og Statnett viser at den nasjonale effektbalansen mot 2030 blir utfordret.

NVE skriver at det norske effektbehovet vil kunne øke med mellom 2 og 6 GW fram mot 2030, avhengig av hvilket forbruksscenario vi legger til grunn. I samme periode venter vi kun en moderat økning i tilgjengelig vintereffekt fra produksjon, på rundt 0,6 GW.

Rapporten løfter at i tillegg til tiltak på produksjonssiden, kan forbrukerfleksibilitet, smart styring, energieffektivisering og utnyttelse av overskuddsvarme kan bedre effektbalansen fremover.

Les rapporten fra NVE og Statnett her.