Aktuelt

Felles forslag til ny nettleiemodell

11 nettselskaper og 18 organisasjoner som representerer forbrukere, miljøbevegelse og næringsliv har blitt enige om fem anbefalinger til ny nettleiemodell. Forslaget er sendt til olje- og energidepartementet.

Med utsettelse av innføring av nettleie til juli 2022 har representanter fra virksomhetene diskutert frem et forslag som fremmer økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

Dette er de fem punktene som anbefales

1. ENERGILEDD SOM UTGJØR MINIMUM 50 % AV NETTSELSKAPETS INNTEKTER
Vi anbefaler at minimum 50 % av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.

2. FORENKLET TIDSDIFFERENSIERING AV ENERGILEDD
Vi anbefaler at energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.

3. ET KAPASITETSBASERT FASTLEDD
Vi anbefaler at den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet skal kreves inn gjennom et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.

4. INNFØRING AV NY NETTLEIEMODELL FRA 1. JULI 2022
Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022.

5. EVALUERING AV NY NETTLEIE HØSTEN 2024
Selskapene og organisasjonene som står bak dette notatet forplikter seg til å gjennomføre en felles evaluering av erfaringene med ny nettleiemodell høsten 2024. Hensikten med denne evalueringen er å vurdere om det kan være hensiktsmessig å justere nettleiestrukturen på en slik måte at interessentenes ulike behov og prioriteringer kan bli ivaretatt på en enda bedre måte.

Disse er avsenderne av brevet:

 • Agder Energi Nett
 • Arva
 • BKK Nett
 • Elinett
 • Elvia
 • Glitre Energi Nett
 • Lnett
 • Linea
 • Mørenett
 • Norgesnett
 • Tensio
 • Energi Norge
 • Distriktsenergi
 • Samfunnsbedriftene Energi
 • Naturvernforbundet
 • Zero
 • Bellona
 • WWF
 • Greenpeace
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
 • Huseierne
 • Norsk elbilforening
 • NAF
 • Nelfo, en landsforening i NHO
 • Norsk Varmepumpeforening
 • Elektroforeningen
 • Byggevareindustriens Forening
 • Solenergiklyngen
 • Norsk solenergiforening

Les hele brevet her.