Aktuelt

Innlegg om prosjektet i Teknisk Ukeblad

Prosjektet for systemsmart energibruk inviterer til bred dugnad i energibransjen, med store energibrukere, teknologiselskaper, nettselskap, fjernvarme og andre interessenter for å identifisere, utvikle og spre gode løsninger.

Les innlegget Jon Evang, fagansvarlig for energi i ZERO, hadde på trykk i Teknisk Ukeblad i utgave 2/2021 om prosjektet her.