Aktuelt

Invitasjon til verksted om samspill fjernvarme- og kraftsystemet

Prosjektet for systemsmart energibruk inviterer til verksted om samspill mellom fjernvarme og kraftnettet den 28. oktober kl. 13.00-14.30!

For å ha nok energi og effekt til både utstrakt elektrifisering og nye, grønne arbeidsplasser må vi bruke de forskjellige energiressursene og infrastrukturene bedre. Å koordinere og se på de positive effektene av samspill mellom fjernvarmesystemet og det elektriske systemet i større grad, vil gjøre at vi bruker energien smartere og begrenser kostnadene for det grønne skiftet.

Før sommeren la regjeringen frem at vi skal utrede disse mulighetene for samspill mellom kraftsystemet, fjernvarmesystemet og forbrukerfleksibilitet i stortingsmeldingen “Energi til arbeid”. Dette er viktig da fjernvarmen allerede produserer over 5 TWh årlig, men har stort potensial til å bidra til mindre belastning på nettet både over tid og i kortere perioder med mye press i kraftnettet. I tillegg vil vi fremover både få mer overskuddsvarme som ellers ville gått til spille fra for eksempel industri og datasentre, og et nytt temakart fra NVE med oversikt over disse spillvarmeressursene.

Hva trengs for å optimalisere samspillet mellom fjernvarme- og kraftsystemene? Hvilke samarbeidsformer har vi, og hvordan skal utvikle de gode systemløsningene?

Agenda

 • Velkommen v/ZERO
 • Kvitebjørn varme, Charlotte Tiller: Muligheter for optimalisering av energisamspillet mellom fjernvarmesystemet og kraftnettet ved bruk av varmelagring
 • Statnett, Jan Bråten: Fleksibel kraftetterspørsel fra fjernvarme - illustrert med kuldeperiode sist vinter
 • Gruppediskusjon
 • Kort kaffepåfyll
 • NVE, Ingrid Helene Magnussen: Betaversjon av nasjonalt Varmekart;
  Kan kartløsning bidra til bedre kobling av varmebehov, fjernvarme og varmetilbud?
 • Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang Tomren-Berg: Gjenbruk av energi i sirkulærøkonomien
 • Gruppediskusjon
 • Oppsummering

Bli med og diskutere dette 28. oktober - velkommen!