Aktuelt

Kraftkortslutning for det grønne skiftet?

En storstilt elektrifisering er nødvendig for å nå klimamålene mot 2030. Vi trenger også nok ren energi til de nye, grønne industrietableringene. Men utbygging av ny produksjonskapasitet og nettinfrastruktur tar lang tid, og kan gi uønskede naturinngrep og ressursbruk. Når vi allerede har områder med mangel på nettkapasitet og styrer mot lavere kraftoverskudd utfordrer dette det grønne skiftet.

Derfor inviterte ZERO helt sentrale aktører for å skape diskusjon rundt hvordan vi kan unngå at mangel på nettkapasitet blir en propp i det grønne skiftet, og hvordan vi kan sikre et robust energisystem som møter energibehovet mot 2030. Kjetil Lund fra NVE, Jannicke Hilland fra Eviny (tidligere BKK), Gunnar Løvås fra Statnett og Øyvind Leistad fra Enova deltok i panel ledet av ZEROs Sigrun Aasland.

Vestlandet har allerede måttet si nei til industrietableringer grunnet mangel på nettkapasitet. BKK ønsker at politikerne skal ta modige valg som vi gjorde da vi bygde opp vannkraften.

- Vi må bestemme oss for hvordan vi skal løse klimautfordringen samtidig som vi skaper grønne arbeidsplasser. Da må vi ta noen modige valg. Som for eksempel, med respekt for konsesjonsprosessene, gjøre de raskere og mer sekvensielle, sa konsernsjef i Eviny (tidligere BKK), Jannicke Hilland.

Prosjektleder Tone Svendsen Endal formidlet hvilke løsninger Systemsmart energibruk-prosjektet ser på som både bidrar til å redusere kraftetterspørselen, og gjøre den mer fleksibel. Avslutningsvis delte Rune Hogga, leder av Agder Energi Fleksibilitet, noen av erfaringene de har gjort i Norflex-prosjektet.


Det går fremdeles an å kjøpe tilgang på opptaket fra konferansen her.