Aktuelt

Ny informasjonsportal om overskuddsenergi

Foto: Pexels/Kateryna Babaieva

Omtrent alle industrier og aktiviteter i Norge produserer spillvarme. Denne varmen har mulighet til å bli gjenvunnet og gjenbrukt. I stedet for å la energien som er til overs i samfunnet gå til spille, kan den resirkuleres som varme til industri, næringsbygg eller husholdninger. Å distribuere fjernvarme eller fjernkjøling til flere kan avlaste kraftsystemet. Med andre ord - vi kan få utnyttet mer overskuddsenergi.

Derfor har Norsk Fjernvarme etablert portalen - Overskuddsenergi.no - sammen med 12 hovedpartnere. Formålet med portalen er å ha en informasjonskanal der befolkningen får større kunnskap og forståelse om overskuddsenergi, fjernvarme og fjernkjøling.

Partnere i prosjektet er: Norsk Fjernvarme, Akershus Energi, Eidsiva, Eviny, Hafslund Oslo Celsio, Lyse, MO Fjernvarme, Norsk Energi, Oslofjord Varme, Østfold Energi, Skagerak Varme, Statkraft og Tafjord.


Gå inn på nettsiden her for å lære mer om overskuddsvarme og flere interessante forbildeprosjekter.