Aktuelt

Pilot-E gir over 30 millioner til utvikling av energisystemet

Bilde: Kongsberg digital

For å bruke energiressursene og infrastruktur mer optimalt er vi avhengig av å utvikle, for å så rulle ut, smarte systemer og løsninger. Derfor er det bra at Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, i midten av desember ga støtte til tre prosjekter som bidrar til å utvikle et utslippsfritt energisystem.

Kongsberg Digital med partnere skal utvikle programvare som bidrar til at nettselskapene kan utnytte kapasiteten i nettet bedre enn vi gjør i dag blant annet ved hjelp av digital tvilling. Les mer om prosjektet på deres nettsider.

Skagerak energi med partnere har fått støtte til å lage modeller som gjør det mulig å se forbruk og produksjon i et område mer i sammenheng.

Futurehome med partnere skal utvikle flere løsninger som gjør energibruken mer fleksibel, som igjen gjør at vi bedrer effektiviteten i energisystemet.

I tillegg til disse tre prosjektene fikk tre prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og hydrogen støtte. Les mer på Innovasjon Norge sine sider her.