Forbildeprosjekter

ASKO Oslofjord er Nordens første miljøvennlige industribygg

Lagringsløsninger

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Foto: Asko Oslofjord

Asko Oslofjord er et av veldig få bygg som er miljømerket med den høyeste sertifiseringen i Breeam-systemet. Dette er blant annet takket være deres enorme solcelleanlegg, som til sammen vil kunne dekke hele 20 prosent av energibehovet til Asko Oslofjord.

I tillegg, gjenbruker Asko overskuddsvarmen fra kjøleanleggene til å varme opp kontorer og tørrlagere om vinteren. Om sommeren går denne varmen til en akkumulatortank som brukes i reserve dersom de ikke får utnyttet nok av varmen fra kjøleanleggene.

Du kan lese mer om prosjektet og andre miljøvennlige tiltak de har tatt i bruk her