Forbildeprosjekter

Kolbotn IL sitt oppvarmingsprosjekt har stort potensial

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Illustrasjon: Asplan Viak

Kolbotn IL har sammen med Asplan Viak, Båsum Boring AS og Eptec AS satt i gang et varmeløsningsprosjekt for kunstgressbaner. Løsningen går ut på sesongvarmelagring av solenergi og skal sikre Kolbotn IL helårssesonger på kunstgressbanen.

Resultatene av denne formen for sesongvarmelagring viser muligheten for reduksjon av det elektriske effektbehovet under topplasttimene. Løsningen kan ha stor overføringsverdi til like anlegg andre steder, i tillegg til andre oppvarmingsformål. Dette er viktig for energisystemer, og for avlastningen av strømnettet

De overordnede elementene for løsningen er å etablere et sesongvarmelager med energibrønner. Om sommeren brukes banen som en solfanger og ved hjelp av en varmepumpe, som delvis er drevet på solcellestrøm, lades energibrønnene. Om vinteren blir oppvarmingen sirkulert uten bruk av varmepumpe. Kunstgressbanen egner seg godt for lavtemperatur-oppvarming da det viktigste er at den skal holdes isfri.

Du kan lese mer om prosjektet her