Forbildeprosjekter

Energibrønner og varmepumper skal mer enn halvere Letohallen og Leto Arena hotell sitt strømforbruk

Lagringsløsninger

Vannbåren energi

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Fleksibilitet og lastflytting

Foto: GK Gruppen AS

Letohallen og Leto Arena hotell ved Eidsvoll har satt i gang tiltak for å minske strømforbruket med hele 64 prosent sammen med GK. Tiltakene innebærer blant annet å gå fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme.

Det ble boret ned 34 energibrønner mange hundre meter ned i bakken, som skal fungere som varmesentral til idrettshallen og hotellet. Med andre ord skal energibrønnene forsyne fasilitetene med varmtvann i springen, temperert ventilasjon og romoppvarming. Disse energibrønnene er tilkoblet varmepumper og akkumulatortanker, og istedenfor panelovner på hotellrommene er det blitt plassert kanalbatterier.

Prosjektet er støttet av Enova. Du kan lese mer om prosjektet her