Forbildeprosjekter

Kjempetermosen på Gardermoen sikrer nok varme til effekttoppene

Lagringsløsninger

Vannbåren energi

Fleksibilitet og lastflytting

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Illustrasjon: Statkraft varme

Kort om prosjektet:

På Gardemoen er det bygget en akkumuleringstank, noe som kan minne om en stor termos. Termosen lagrer fjernvarmevann fra biobrenselanlegget til Statkraft i området, og forsyner driften på Gardermoen med varme. Energien som tanken kan lagre er nok til å kjøre en elbil rundt jorda, ikke bare én gang, men hele elleve ganger!

Hvorfor er prosjektet systemsmart?

Behovet for varme på Gardermoen er stort, men mest på morgenen, når folk står i dusjen på hotellene. Dette skaper tydelige effekttopper som akkumuleringstanken sørger for å dekke uten å bruke kraft fra nettet. Tanken lades i perioder der elektrisk kraft er rimelig eller når biokjelene er mindre belastet. Ved lagring av varmtvann i reserve, er termosen en lønnsom og miljøvennlig måte å sikre nok varme på.


Du kan lese mer om prosjektet her