Forbildeprosjekter

BKK og Statnett skal spare 50MW

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Fleksibilitet og lastflytting

Foto: Screen story/BKK

I Bergensregionen vokser etterspørselen etter elforbruk og med dagens nettkapasitet er det ikke mulig å realisere alle industri- og næringsplanene. Derfor går Statnett og BKK sammen om et forskningsarbeid for å finne 50 MW ledig kapasitet i strømnettet i løpet av et par år.

Konseptutredningen støttes av ENOVA. Les mer om prosjektet på BKK sine nettsider her.