Forbildeprosjekter

Bodø kommune: Ny by - Ny flyplass

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Fleksibilitet og lastflytting

Illustrasjon: Bodø kommune

Bodø er i en omstilling etter flyttingen av Forsvarets hovedflystasjon. Dette har resultert i planlegging av et stort nullutslippsområde på hele 3000 dekar. Første byggetrinn skal bygges som et nullutslippsnabolag og vil være førende for den videre utviklingen av hele byen. Bodø har en unik mulighet til å utvikle den nye, sentrumsnære bydelen helt fra «scratch» noe som gjør at en kan tenke stort rundt bærekraft og smarte løsninger.

Planene for framtidsbyen vil blant annet innebære:

  • Smart energideling, fleksibilitet og samspill mellom bygg, infrastruktur og energisystem.
  • Energieffektive og smarte bygg som skal bidra til fleksibilitet i energisystemet.
  • Lokal fornybar energiproduksjon og -forbruk.
  • Omstrukturering av energisystemet omfavner også integrering med eksisterende bydeler.

Prosjektansvarlig er Bodø kommune.

Du kan lese mer om prosjektet her.