Forbildeprosjekter

Bruk av spillvarme på Herøya

Vannbåren energi

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Illustrasjon: Powered by Telemark

Skagerak varme setter spillressurser i system ved å ta i bruk store mengder overskuddsenergi fra fabrikkene på Herøya i Telemark, for eksempel YARA. Overskuddsenergien er et biprodukt som kalles spillvarme, og denne blir tatt i bruk i form av fjernvarme. Den typen gjenbruk av energi er helt sentral i omleggingen mot en systemsmart energibruk.

På sommeren er det mindre behov for energi, og da veksles det på å bruke denne spillenergien til å varme opp sykehus, kontorbygg og Porsgrunn sentrum. Powered by Telemark ser stor muligheter til å utvide bruken av fjernvarme i Skien kommune, og utnytte mer spillvarme fra Herøya. De ser også på muligheten for å sette spillvarmen i system ved å lage et “blått batteri”, en såkalt akkumulatortank. Det fungerer ved at varmen blir akkumulert på natta når det er lavest etterspørsel, og distribuerer det jevnt gjennom døgnet når det er mest etterspørsel.

Fjernvarme fra skogbruk er også smart bruk av energi, da materialer fra skogen som ikke egner seg til bruk av papir eller trelast brukes til å lage fjernvarme. Det blir hentet daglig fra avfallsanlegget og kjørt til Skien fjernvarme for å utnytte energien.

Aktører som er med er Skagerak Varme, Skien Fjernvarme, Porsgrunn og Skien kommune og YARA.

Hvis man vil lese mer om prosjektet kan man gå inn på Powered by Telemarks nettside her.