Forbildeprosjekter

Campus Evenstad

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Fleksibilitet og lastflytting

Vannbåren energi

Foto: FME ZEN

På Campus Evenstad i Innlandet (tidligere Hedmark) har Statsbygg gjennom flere år testet innovativ teknologi som legger til rette for nye løsninger, nødvendige for å realisere nullutslippssamfunnet.

Evenstad er Norges mest selvforsynte campus med lokal fornybar energi. Egen fornybar energi produseres ved hjelp av både solcellepaneler, solfangere, flisbasert CHP-maskin (Combined Heat and Power) samt biokjel, og det er installert et stasjonært batteri. En av fordelene er at eiendommen ikke er like avhengig av innkjøpt energi, verken sommer eller vinter. Man har muligheten til å koble seg fra nettet og være i «øydrift» når strømmen går. Målet med mikronettet på campusen er bl.a. å ta ned effekttopper og dermed redusere kostnader for brukerne, samt bidra til bedre forsyningssikkerhet. Det neste steget er å videreutvikle styringssystemet slik at de ulike ressursene utnyttes mest mulig effektivt.

Høsten 2019 demonstrerte Statsbygg for første gang i Norge at man kan overføre strøm fra en el-bil til bygg og strømnettet. Konseptet kalles Vehicle to Grid (V2G). Lading av stadig flere elbiler påvirker kraftnettet, men representerer også et potensial for energifleksibilitet som kan utnyttes. Statsbygg har bygget sitt første nullutslippsbygg i henhold til ZEB-COM definisjonen i massivtre på campusen i 2017.

Foto: Statsbygg

Campus Evenstad er en del av Høgskolen i Innlandet. Eiendommen er Statsbyggs pilotprosjekt i Forskingssenter for miljøvennlig energi ZEN (Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities).

Du kan lese mer om prosjekter på Statsbygg sine sider.

Se en film av prosjektet her