Forbildeprosjekter

Elnett21

Lagringsløsninger

Fleksibilitet og lastflytting

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Illustrasjon: Elnett21

Når vi i årene fremover skal lade (og hurtiglade) store transportmidler vil lokal energiproduksjon og smart lading gjøre at vi kan minimere presset dette medfører på det lokale kraftnettet og kunne utsette store investeringer.

På Stavanger Lufthavn og Stavangerregionen Havn skal Elnett21 demonstrere hvordan fornybar energi, smart styring og lagringsløsninger i et mikronett kan gi tilgang på nok kraft uten å utløse store behov for nettinvesteringer i det lokale nettet.

Involverte aktører er Avinor, Stavanger lufthavn, Lyse Elnett, Forus Næringspark, Risavika Havn og Smartly. Prosjektet er støttet av Enova.

Les mer om prosjektet på Elnett21 sine nettsider.