Forbildeprosjekter

Energinabolag og fleksibilitetsmarked i Trondheim

Fleksibilitet og lastflytting

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Vannbåren energi

Foto: Glen Musk

Trondheim kommune og NTNU fikk i 2018 tildelt EU-prosjektet Positive CityxChange. Trondheim ble da en europeisk foregangsby for utvikling og testing av nye, innovative løsninger. Målet er å bruke mindre strøm enn det som produseres lokalt, utnytte lokale energiressurser langt bedre, og på sikt dermed bidra til å utvikle energipositive bydeler.

Løsningene som nå er utviklet revolusjonerer måten det produseres og forbrukes energi på og organiserer energisystemet vårt, som gjør at en kan utnytte energi og energikilder på en langt mer effektiv måte enn før. Løsningene utvikles og testes sammen med 32 partnere i ti europeiske land, alt fra store multinasjonale selskap til små virksomheter med færre enn ti ansatte, universiteter, og andre byer.

Trondheim kommune og NTNU bruker bydelene Brattøra, Sluppen og NTNUs campus Gløshaugen som testområder. +CxC-prosjektets løsninger er en kombinasjon av:

  • Fornybar energi (mer enn en million kWt/år solcellestrøm + en rekke varmepumper).
  • Større batterilagre som er koblet sammen med lokalt energimarked og strømnettet.
  • Elbilbatterier integrert med energisystemet gjennom V2G-ladere (toveis elbillading).
  • Bygg og energiressurser integrert digitalt slik at de kan styres enkeltvis eller samlet.
  • Nyutviklet plug&play markedsløsning der det er enkelt og billig å inkludere hvilken som helst lokal energiressurs eller -forbruker i det lokale energimarkedet.
  • Heldigitalisert handels- og markedsløsning der handler med energi og fleksibilitet gjennomføres med 15 minutters tidsoppløsning.

Med dette kan det stimulere investeringer i ny fornybar energi, dele energi mellom naboeiendommer gjennom lokalt kjøp&salg innenfor eksisterende regelverk og optimalisere lokale energiressurser, som gir inntil 20% bedre utnyttelse av tilgjengelig energi.

Sentrale partnere er: Trønderenergi (ANEO), ABB, Volue, IOTA Foundation, R Kjeldsberg og Entra.

Les mer om prosjektet på Trondheim kommune sine nettsider.