Forbildeprosjekter

Geotermos i Drammen

Lagringsløsninger

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Vannbåren energi

Foto: Drammen Kommune

Sesonglagring av varme blir viktig i et væravhengig energisystem. Drammen kommune har installert et termisk batteri for lagring av varme fra sommer- til vinterhalvåret. Dette gjøres gjennom solceller og en varmepumpe som "lader" brønnene under bakken. På vinteren kan denne varmes hentes opp igjen og brukes til å varme opp et byggeareal på 10.000 kvadratmeter.

Aktører som er med er Drammen Eiendom KF, Asplan Viak AS og
Thermoconsult. Prosjektet er støttet av Enova. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet RockStore.

Prosjektet mottok prisen for Årets lokale klimatiltak i 2020.

Les mer om prosjektet på Drammen Kommunes sider her.

Se Drammen Kommunes film som forklarer prosjektet her