Forbildeprosjekter

Kraftfôrfabrikk med ny teknologi for å redusere strømforbruket

Fleksibilitet og lastflytting

Vannbåren energi

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Felleskjøpet Agri har startet et pilotprosjekt i kraftfôrfabrikken på Skansen i Trondheim for å redusere strømforbruket med opptil 75 prosent. Fabrikken vil være en av de første til å benytte dampproduserende varmepumpeteknologi. Dette gir muligheten til å utnytte spillvarmen og videre gjenbruke den i fabrikken.

Piloten kan dermed være med på å løse flere problemstillinger slik som effektavlastning i strømnettet, etablering av nye forretningsmodeller og energieffektivisering. Dersom prosjektet viser til positive resultater vil teknologien bli videreført til andre kraftfôrfabrikker i felleskjøpet Agri.

Teknologien som blir tatt i bruk blir levert av Ohmia Industry - et heleid datterselskap av TrønderEnergi. Pilotprosjektet har en investeringsramme på ca. 40 millioner kroner, hvorav 9.2 millioner kroner blir støttet av Enova.


Du kan lese mer om prosjektet her.