Forbildeprosjekter

Lierne kommune er først ut i Norge til å ta i bruk kommersielt batteri

Lagringsløsninger

Fleksibilitet og lastflytting

Foto: Tensio

Lierne kommune er blant flere kommuner som ikke har nok tilgang på strøm til å forsyne industriproduksjonen i kommunen og sikre nok arbeidsplasser. Istedenfor å sette i gang en full utbygging, har nettselskapet Tensio leid et batteri fra Eidsivas nye tjeneste Peak shaper som skal forsyne dem med nok kraft for å redde industrien.

Batteriet fungerer som en enorm powerbank, og skal også sikre overskuddsstrøm fra når produksjonen er lav, til når den er høy. Dette kan være med på å avlaste strømnettet og spare kommunen og naturen for omfattende og kostbar utbygging.

Dette er en pilot som er en del av IDE, et storskala demonstrasjonsprosjekt, delfinansiert av ENOVA.

Du kan lese mer om prosjektet her