Forbildeprosjekter

Mikroenergisystem på Furuset

Lagringsløsninger

Vannbåren energi

Bilde: Oslo Kommune

På Furuset skal Fortum Oslo Varme etablere et lavtemperaturnett og sesonglagring av overskuddsvarme i berggrunnen i et mikroenergisystem. Ved å bruke overskuddsvarme kan fjernvarmesystemet bidra med mer energi, som igjen kan avlaste kraftnettet.

Aktørene som er med er Fortum Oslo Varme, Hafslund Nett, JM Norge, eSmart Systems, Pixii og Oslo kommune. Prosjektet er støttet av Enova. Les mer om prosjektet her. Bildet i saken er hentet fra Oslo kommune Klimaetatens pressemelding.

Illustrasjon: Oslo kommune