Forbildeprosjekter

Nidarvollprosjektene

Fleksibilitet og lastflytting

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Illustrasjon: Henning Larsen arkiteker/Per Knudsen arkitektkontor/Trondheim Kommune

På Nidarvoll bygges det nå ny barne- og ungdomsskole, idrettshall og rehabiliteringssenter i en samlet bygningsenhet. Det har blitt tatt i bruk gjenbruk av byggematerialer av bygningene som allerede sto på tomta. Bygningsprosjektet har hatt som mål å ha et utslippsfri bygningsanlegg, ved hjelp av blant annet el-anleggsmaskiner og en mobil hurtiglader.

I tillegg skal nybyggene etter planen basere seg på smarte energiløsninger. Byggene på Nidarvoll skal gjennom en felles energisentral dele strøm og varme. Energien vil komme fra et diversifisert energinettverk, som består av solceller på alle takflater, en stor luft-til-vann-varmepumpe, et termisk batteri, og fjernvarmenettet. Dette energisystemet vil også gjøre det mulig for andre nybygg å kunne kobles på når området skal videreutvikles.

Konseptet blir støttet av Enovas - Introduksjon av ny teknologi i bygg og område.

Aktører som er med er Trondheim kommune, Skanska AB, Brødrene Bjerkli AS og Ohmia Construction AS

Ønsker du å lære mer om prosjektet trykk deg inn her.