Forbildeprosjekter

NorFlex

Fleksibilitet og lastflytting

NorFlex legger til rette for et mer fleksibelt strømforbruk for å utvikle fremtidens strømnett. Dette gjøres gjennom egne fleksibilitetsmarkeder hvor forbrukere kan få betalt for redusere sitt forbruk i perioder.

Hvis vi klarer å flytte forbruk og jevne ut effekttoppene, spesielt om vinteren, kan dette gjøre at vi kan spare eller utsette investeringer i kraftnettet.

Prosjektet har tre demoer, et i Agder, et i Drammensområdet og et hvor Statnett bruker restfleksibiliteten i balanseringen av det norske og nordiske kraftnettet.

Deltakere i prosjektet er Agder Energi, Glitre Energi, NODES og Statnett. Prosjektet er støttet av Enova.

Les mer om prosjektet på Statnett sine sider her. Bildet i saken er også hentet fra Statnett.

Se prosjektets film her