Forbildeprosjekter

Nytt energisystem på Svalbard

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Foto: Thought Leader Global Media

Svalbard baserer i dag sin energiforsyning på Norges siste kullkraftverk. Kullkraftverket skal avvikles og erstattes med et bærekraftig energisystem. I første fase skal man gå fra kullkraft til et dieselbasert system. Dette er valgt fordi man kan kutte utslippene med femti prosent innen 2023 og deretter fase inn biodiesel og fornybare kilder som sol og vind etter hvert som de kommer på plass.

Med flere former for energilagring, blant annet den største battericontaineren i Arktis, energieffektivisering og mer styring av forbruket, kan Svalbard ha et helt fornybart energisystem innen 2030. Når omstillingen der lykkes kan dette være en løsning som blir vurdert av de 1500 andre arktiske samfunnene i samme situasjon.

Det er Longyearbyen lokalstyre som driver omstillingen av energisystemet og man kan lese mer om det på deres sider. I tillegg er det en næringslivsdrevet pilot drevet av Skift som prøver å løfte problemstillingen. Noen av medlemmene som er med er Posten, Ruter, EFO, Snøhetta, Telenor, DNV, Statkraft, AHO, ZERO, WWF, Multiconsult og Statsbygg. Disse samarbeider også med Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Lufthavn, Svalbard Næringsforening og Store Norske.

Les mer om piloten på Skift sine sider.

Se video om prosjektet her: