Forbildeprosjekter

OSO og Elvia med smarte varmtvannstanker

Fleksibilitet og lastflytting

Oso Energy og Elvia tester ut smart varmtvannsberedere for å jevne ut toppene i lavspentnettet. Ved å styre oppvarmingen av vannet i berederne frigjør det fleksibilitet i nettet på tidspunkt det er under press. Det reduserer ressursbruken som igjen kan gi lavere nettleie til kundene.

Prosjektet på Biri inngår i IDE-prosjektet om intelligent distribusjon av elektrisitet, ledet av Smartgridsenteret, og som Elvia og flere andre nettselskaper deltar i. Les mer om prosjektet på Elvias sider. Bildet i saken er også hentet fra Elvia.