Forbildeprosjekter

Overskuddsvarme fra AS ROCKWOOL

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Vannbåren energi

Fleksibilitet og lastflytting

Bukhavets - stock.adobe.com

For å kunne forsyne voksende storbyer med fornybar energi, trengs det flere, store initiativer. Å sette et større fokus på potensialet til fjernvarme kan nettopp være et slikt initiativ.

I 2016 ble det lansert et prosjekt i samarbeid mellom AS ROCKWOOL og Statkraft for å bruke overskuddsvarmen produsert i fabrikkene til ROCKWOOL i Moss og Trondheim til innbyggerne i disse byene. Spillvarmen som kommer fra produksjonen i fabrikken skal dermed kobles opp mot fjernvarmenettet og har dermed muligheten til å varme opp ca. 500-600 boliger.

Involverte aktører er AS ROCKWOOL og Statkraft. Støttespillere er Bellona og Norsk Fjernvarme. Enova bidrar med finansieringen av prosjektet i Moss.


Les mer om prosjektet på ROCKWOOL sine nettsider.