Forbildeprosjekter

Rehabilitert kontorbygg på Kjørbo: Powerhouse

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Foto: Powerhouse

Byggsektoren i Norge står for omtrent 40% av den totale energibruken (Energifakta Norge). Rehabilitering og energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er helt sentralt i omleggingen til en systemsmart energibruk.

Powerhouse på Kjørbo er et forbildeprosjekt som Norges første plusshus og verdens første rehabiliterte plusshus. Blant annet ved å ha en grunnlast bestående av brønnpark og varmepumpe, solcelleparker og forbedret ventilasjonssystemer gjorde at energibruken ble redusert med mer enn 86 prosent.

Involverte aktører er Entra, Snøhetta, Skanska og Asplan Viak.

Les mer om prosjektet på Powerhouse sine nettsider.