Forbildeprosjekter

Skagerak Energilab

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Fleksibilitet og lastflytting

Foto: Odd Ballklubb

Skagerak Energilab og flere samarbeidspartnere har startet opp et pilotprosjekt utformet for testing av lokal produksjon, lagring og distribusjon av elektrisk energi ved Skagerak Arena i Skien.

Forskningsarenaen består av et solcelleanlegg på 4300 m2 på taket til Odds Ballklubbs fotballstadion, energilager, og kontrollsystem. Solcelleanlegget, i tillegg til et tilhørende energilager, er ment for å utforske hvordan vi kan på best mulig måte produsere lokal strøm og hvordan det best kan kobles opp mot det eksisterende strømnettet. Her er det dermed muligheter for å teste ulike tekniske løsninger og se om det er mulig å drifte.

Prosjektansvarlig er Skagerak Energi AS og samarbeidspartnere er ABB, Kontorbygg AS, Odds Ballklubb. Prosjektet er støttet av Enova.

For å lære mer om prosjektet gå inn på Skagerak Energi sine nettsider.


Se en film av prosjektet her: