Forbildeprosjekter

Smart energistasjon på Kongsberg

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Foto: Circle K

Circle Ks energistasjon på Kongsberg har byttet ut de fossile drivstoffpumpene sine til fordel for fornybar energi i front. De seks hurtigladerne kan levere 300kW med strøm, og ved høy pågang kan dette trekkes fra det lokale batteriet slik at det ikke overbelaster nettet.

Batteriene lades av solcellepanel, som er plassert på stasjonstaket, på tidspunkt med overproduksjon. Dette gir mer forutsigbarhet i nettet da stasjonene har mulighet til å ta ut strøm er jevnt fra nettet.

Circle K på Kongsberg benytter også spillvarme fra kjøle- og fryseanlegget til å varme opp vaskehallen deres. Denne løsningen dekker opptil 60% av oppvarmingsbehovet i vaskehallen. Det resterende blir sendt til en luft-til-vann-varmepumpe på taket. Ved hjelp av værinformasjon fra YR reguleres det også hvor mye varme som skal brukes til å varme opp utearealene i forkant og under snøfall. Ved å ta i bruk denne systemsmarte løsningen er det forventet at energiforbruket på disse arealene vil halveres.

Aktørene i dette prosjektet er Circle K og Glitre Energi, og prosjektet har blitt realisert med støtte fra Enova.

Ønsker du å lese mer om prosjektet trykk deg inn her.