Forbildeprosjekter

Smart Senja

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Lagringsløsninger

Fleksibilitet og lastflytting

Smart Senja er et innovasjonsprosjekt for fremtidens energisystem. Det eksisterende nettet på Senja har snart ikke kapasitet til å dekke det økende behovet etter energi til voksende og nye næringer. I stedet for å bygge ut det tradisjonelle nettet ser de på en rekke systemsmarte løsninger. Blant annet ser de på flytting av forbruk gjennom smart styring, betaling for å tilby fleksibilitet, batterier som lagringsløsning og mer.

Aktørene som er med Arva AS, Ishavskraft, Troms Kraft Produksjon, Volue, Nodes, Enfo, Rolls Royce Solutions, Solbes, UiT- Norges arktiske universitet, Brødrene Karlsen og Nergård AS.

Les mer om prosjektet på deres egne sider. Bildet i saken er også hentet fra Smart Senjas sider.