Forbildeprosjekter

Utleie av solenergi

Effektivisering og lokal kraftproduksjon

Foto: Soleie

Det mangler enda insentiver for at både bedrifter og private kunder skal kunne satse på egenprodusert energi, som reduserer behovet for utbygging av større fornybar-prosjekter. For noen blir investeringskostnaden og risikoen for høy for å kjøpe et eget anlegg, og nettopp dette prøver Soleie AS - etablert av Akershus Energi og etter hvert Østfold Energi som partner - å møte.

Soleie tilbyr finansiering og utleie av solcelleanlegg på bygg, både tak og fasader. Det vil dermed bli enklere for flere å få tilgang til lokalprodusert strøm, ved at Soleie skal både finansiere, bygge, drifte, og vedlikeholde solcelleanleggene.

Soleie er eid 50 % av Akershus Energi AS og 50 % av Østfold Energi AS.

Du kan lese mer om prosjektet her.